ESG Report 2022

admin
13.03.2022

Jako generální ředitel a majitel naší společnosti, specializující se na outbound logistiku, včetně provozování distribučních skladů s optimální dostupností po celé České republice, kamionové přepravy mezi sklady a dodávek objednaného zboží koncovým zákazníkům v residenčním i business segmentu, bych rád oznámil, že jsme vytvořili náš první ESG report a tím zdůrazňujeme náš závazek k principům environmentální, sociální a správní odpovědnosti (ESG).

S rozvojem technologií a narůstající potřeby udržitelné dopravy, jsme hrdi na to, že jsme se zavázali rozšiřovat náš vozový park o elektro dodávky, které nám umožní výrazně snížit naši uhlíkovou stopu.

Sociálně se snažíme vytvářet inkluzivní a podporující pracovní prostředí, kde se každý cítí oceňován a má možnost spolupodílet se na růstu společnosti. Přistupujeme ke svým zaměstnancům a dodavatelům s respektem a zodpovědností.

Na úrovni řízení jsme zavedli pevné interní směrnice a postupy, které nám pomáhají řídit naše ESG snahy a zároveň zajišťují transparentnost a odpovědnost.

Náš ESG report je víc než jen dokument. Je to závazek k lepší budoucnosti a k trvalé hodnotě pro všechny naše zainteresované strany. S novými elektro dodávkami jsme připraveni přepravovat zboží efektivněji a ekologičtěji než kdy dříve. Chceme se stát lídrem v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání v našem odvětví a přispívat k pozitivním změnám ve společnosti