Udržitelnost v HRAL

Udržitelnost a odpovědný přístup k životnímu prostředí jsou pro společnost zásadními hodnotami. Aktivně se snažíme minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a přispět k udržitelnému rozvoji společnosti. Náš přístup k udržitelnosti lze shrnout následujícími hlavními body:

  1. Elektrická a CNG vozidla: V rámci našeho vozového parku aktivně podporujeme ekologicky šetrná vozidla. V blízké budoucnosti plánujeme, aby minimálně 25 % vozidel v našich logistických centrech ve velkých městech, jako je Praha, Brno a Ostrava, bylo elektrických. Kromě elektromobilů máme také významné množství vozidel na stlačený zemní plyn (CNG), která jsou šetrnější k životnímu prostředí a snižují emise skleníkových plynů.

  2. Třídění odpadu: Považujeme striktní třídění odpadu za samozřejmost. Ve všech našich provozních centrech máme zavedené systémy pro správné třídění odpadu a recyklaci. Snažíme se minimalizovat odpad a poskytovat odpovídající náležitou recyklaci a likvidaci odpadu v souladu s platnými environmentálními standardy.

  3. Preference recyklovaných a recyklovatelných materiálů: V rámci našich provozů upřednostňujeme použití recyklovaných a recyklovatelných materiálů. Snažíme se minimalizovat použití jednorázových plastů a podporovat alternativní, ekologicky šetrné obaly a materiály.

  4. Ekologické povědomí zaměstnanců: Věříme, že odpovědný přístup k životnímu prostředí je společnou odpovědností všech zaměstnanců. Snažíme se vést zaměstnance k ekologicky šetrnému chování prostřednictvím vzdělávacích programů, školení a interních iniciativ. Podporujeme vědomé nakládání s energií, minimalizaci spotřeby papíru a využívání digitálních nástrojů.

ESG Report HRAL 2022

Udržitelnost a odpovědný přístup k životnímu prostředí jsou pro společnost zásadními hodnotami. Aktivně se snažíme minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a přispět k udržitelnému rozvoji společnosti. Jedním z nejviditelnějších rozdílů mezi námi a naší konkurencí je dlouhodobě aktivní využití elektrických a CNG vozidel v praxi.